Polityka Prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Klientach/Użytkownikach pozyskiwanych za pomocą strony www.biznesove.pl.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


Administrator – Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn S.C. Al. Kościuszki 1 lok. 0.14 90-418 Łódź, tel. : 42 298 09 09, mail: kancelaria @biznesove.pl, NIP: 7252083667.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.biznesove.pl
Użytkownik/Klient – każdy podmiot, który wysłał zapytanie poprzez formularz kontaktowy na Stronie bądź wyraził zgodę na przesyłanie newslettera, w niniejszej Polityce,
RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Dane osobowe - postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze swoją działalnością jest Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn S.C. Al. Kościuszki 1 lok. 0.14 90-418 Łódź, tel. : 42 298 09 09, mail: kancelaria@biznesove.pl, NIP: 7252083667.

 2. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

 3. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnione osoby współpracujące z Administratorem, mające odpowiednie upoważnienia.

 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO.

 5. Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13).


Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy

 1. Szanujemy prawo do prywatności naszych klientów. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji kontaktów handlowych oraz do wysyłania newslettera.

 2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, które kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie oraz miejsca na stronie, gdzie Użytkownik może pobrać ebooka i zapisać się na newsletter.

 3. Wprowadzenie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do kontaktu mailowego i bezpośredniego z Użytkownikiem celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie, pobrania ebooka i otrzymywania newslettera.

 4. Niepodanie wymaganych danych spowoduje, że nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na pytanie, nie będzie możliwe pobranie ebooka ani tez nie będzie możliwe otrzymywanie newslettera.

 5. Gromadzimy następujące dane:

  • celem wysłania zapytania przez formularz kontaktowy: imię i nazwisko, adres mailowy

  • celem wysłania ebooka: adres mailowy,

  • celem wysyłania newslettera: adres mailowy

 6. Dane osobowe Użytkowników za pomocą strony są zbierane w celu:

  • udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi mailowej za zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest odpowiadanie na zapytania Użytkowników oraz utrzymanie kontaktu z Klientem a także wysłanie zamówionego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO))

  • przesłania ebooka

  • wysłania newslettera (podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO))

 7. Administrator informuje, że od Użytkowników mogą być pozyskiwane również dane nawigacyjne pozyskane z plików Cookies, takie jak informacje o linkach i odnośnikach, które Użytkownicy zdecydowali się otworzyć lub inne czynności podejmowane w ramach Strony. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach marketingowych, w szczególności ułatwieniu korzystania ze strony www, poprawie funkcjonalności i użyteczności strony www (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów zewnętrznych, w szczególności zapewniających świadczenie usług informatycznych, marketingowych lub świadczących usługi hostingowe. Z podmiotami tymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji, o którą prosił w formularzu lub umówienia spotkania.

 9. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub skutecznego cofnięcia zgody.

 

Polityka „Cookies”

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

 4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

 5. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.

 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki Cookies: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

Napisz do nas!

Kancelaria Radców Prawnych
M.Kacprzyk, M.Bojaryn s.c.

Al. Kościuszki 1 lok. 0.14
90-418 Łódź
tel./fax 42 298 09 09

Magdalena Bojaryn

+48 604 255 020

Marta Kacprzyk

+48 609 184 566