Zastrzeżenie prawa własności w umowie

Zastrzeżenie prawa własności w umowie

01 lutego 2020

O tym, jak ważne są dobrze skonstruowane umowy, pisałyśmy Wam nie raz, jednak zawsze zdarzają się odstępstwa od reguły – tak było i tym razem.

Jeden z naszych klientów zakupił park maszynowy od drukarni kończącej działalność (spółka jawna). Strony nie zawarły żadnej umowy na piśmie – była jedynie wymiana maili, w których strony ustaliły jakie maszyny, za jaką cenę klient kupuje. Na poczet ceny klient uiścił również zaliczkę. Park maszynowy miał być wydany klientowi po zapłacie całości ceny, w później ustalonym terminie. W międzyczasie okazało się, że przeciwko spółce toczy się postępowanie egzekucyjne i komornik zajął maszyny kupione przez naszego klienta. Maszyny nie były jeszcze wydane kupującemu, więc komornik uznał, że są własnością dłużnika (spółki jawnej).

W tej konkretnej sytuacji, strony nie zawarły umowy na piśmie. Gdyby w umowie sprzedaży było zastrzeżenie o tym, że własność maszyny przechodzi na kupującego po zapłacie ceny, nie dałoby się z tą sytuacją nic zrobić. Klient, biorąc pod uwagę sytuację majątkową sprzedającego, nie odzyskałby również zaliczki.

To jedna z tych nielicznych sytuacji, w której prawnik cieszy się, że nie zawarto typowej umowy na piśmie. Dzięki temu można było posłużyć ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego. Wykorzystaliśmy też to, że została przelana zaliczka – to dawało tzw. datę pewną, czyli potrafiliśmy udowodnić, kiedy zawarto umowę sprzedaży i że zawarto ją przed zajęciem komorniczym. Klient odzyskał maszyny, a komornik, a tak naprawdę wierzyciel, musiał ustąpić.

 

Masz podobny problem? Zgłoś się do nas. Wspólnie poszukamy dla Ciebie najlepszego rozwiązania.

Napisz do nas!

Kancelaria Radców Prawnych
M.Kacprzyk, M.Bojaryn s.c.

Al. Kościuszki 1 lok. 0.14
90-418 Łódź
tel./fax 42 298 09 09

Magdalena Bojaryn

+48 604 255 020

Marta Kacprzyk

+48 609 184 566