Optymalizacja procesów windykacji

Optymalizacja procesów windykacji

11 lutego 2020

Proces zawierania umów w wielu firmach jest prowadzony w nieodpowiedni sposób, co negatywnie wpływa na całość przedsiębiorstwa. Nauczone doświadczeniem wiemy, na co zwrócić uwagę i jakie zmiany wprowadzić, aby cały proces był prostszy.

Jeden z klientów chciał pozyskać środki na inwestycje, jednak badając swoją sytuację finansową odkrył, że w niepłaconych terminowo należnościach ma zamrożone około 1.200.000 złotych. Podejmując pierwsze czynności windykacyjne, odzyskałyśmy 300 tysięcy złotych, jednak dalsze kroki okazały się trudniejsze – błędy przy zawieraniu umów i nieprawidłowo wystawione weksle rzutowały na skuteczność windykacji.

Analizując procesy sprzedażowe firmy zauważyłyśmy, że bardzo często umowę zawierają osoby, które nie są do tego upoważnione, a właściciele firm wykorzystują ten fakt i twierdzą, że do zawarcia umowy nie doszło – czasem osiągając zamierzony cel, a czasem nie. Aby usprawnić dział sprzedaży w firmie i zwiększyć skuteczność późniejszej windykacji, przeprowadziłyśmy szkolenie dla handlowców. Zajęłyśmy się sprawami problematycznymi i tam, gdzie było to prawnie możliwe, przeprowadziłyśmy procesy sądowe.

I tu rada od nas – mając wiele spraw w sądach o zapłatę, trzeba uprawiać coś w rodzaju “polityki sądowej”. Sędziowie kojarzą sprawy i jeśli damy się zapamiętać, jako osoby z wątpliwymi roszczeniami, może odbić się to negatywnie na innych, nieproblematycznych sprawach. Czasem nie warto na siłę udowadniać, że ma się rację.

 

Masz podobny problem? Zgłoś się do nas. Wspólnie poszukamy dla Ciebie najlepszego rozwiązania.

Napisz do nas!

Kancelaria Radców Prawnych
M.Kacprzyk, M.Bojaryn s.c.

Al. Kościuszki 1 lok. 0.14
90-418 Łódź
tel./fax 42 298 09 09

Magdalena Bojaryn

+48 604 255 020

Marta Kacprzyk

+48 609 184 566